Central laser clinic ใช้เทคนิคแบบไหน

imageแบบที่1

เป็นการทำตา 2 ชั้นด้วยการเจาะเปิดแผนขนาดเล็กประมาณ 2 ถึง 3 มิลลิเมตรการผ่าตัดทำตา 2 ชั้น แบบปกติที่มักจะยาว ตั้งแต่หัวตาจรดหางตาแนวแผลจะถูกวางไว้ส่วนกลางของหนังตาที่ต้องการซึ่งจะเป็นที่เหมาะสมและสวยงามตามลักษณะของรุปตาของแต่ละราย พอหลังจากระยะพักฟื้นจนแผลหายสนิทจะทำให้เวลาลืมตาแล้วมองไม่เห็นรอยแผลเป็น

จุดเด่นเทคนิคนี้

คือ หลับตาจะไม่เห็นรอยแผลพอลืมตาก็จะเป็นตาสองชั้นที่สวยและเป็นธรรมชาติ

การทำตาสองชั้น แบบที่1เหมาะกับใคร

อายุที่เหมาะสม 15-45ปี

แบบที่2

เป็นการทำตาสองชั้น ด้วยการเปิดแผลจากหัวตาจรดหางตาแนวแผลจะถูกวางไว้ส่วนกลางของหนังตาที่ต้องการตามลักษณะของรุปตาของแต่ละราย แบบนี้เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาตก หนังส่วนเกินที่เยอะ ไขมันเยอะ การผ่าตัดแบบนี้จะมีอาการบวมและช้ำมากกว่าแบบที่1ซึ่งการบวมเยอะบวมน้อยขึ้นอยุ่กับแต่ละบุคคล

อายุที่เหมาะสม. 35-ขึ้นไป

คำถามคือ ระยะพักฟื้นนานไหม

เนื่องจากมีการผ่าตัดบนหนังตา แม้ว่าจะเป็นแผลเล็กก็ตามอาการบวมช้ำย่อมเกิดขึ้นได้ในเวลาประมาณ3-5วันแต่ก็นัอยกว่าการทำตาสองชั้นแบบกรีดยาวโดยทั่วไป และจะดูเป็นธรรมชาติหลังทำ 2-4สัปดาห์ หรืออาจนานกว่านั้นเป็นบางราย