Screenshot_2015-05-14-16-40-46-1

ปลูกผม meso Hair

 

Meso Hair คืออะไร

Meso Hair เป็นการฉีดยาเข้าไปในหนังศีรษะ เพื่อรักษาอาการผมร่วง และกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม การฉีดจะฉีดทั่วบริเวณที่มีอาการผมร่วงบาง

 

 

Meso Hair ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร?

เริ่มจากการทายาบนหนังศีรษะบริเวณที่มีอาการหลุดร่วงของเส้นผม ทายาชาทิ้งไว้ประมาณ 30-60 นาที ทำความสะอาดหนังศีรษะบริเวณที่จะทำการรักษาด้วยแอลกอฮอล์ เริ่มการฉีดยาเข้าไปใต้ผิวหนัง ฉีดจนทั่วบริเวณที่ต้องการรักษา ขณะที่ฉีดยาเข้าไปในหนังศีรษะนั้นจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย

 

Meso Hair ผู้หญิงฉีดได้หรือไม่?

-Meso Hair ฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แพทย์จะปรับตัวยาให้เหมาะสมกับเพศ

 

ต้องฉีด Meso Hair กี่ครั้งถึงจะเห็นผล?

 

-การรักษาอาการผมร่วงด้วยการฉีด Meso Hair นั้นบางรายเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ หลังฉีดไปประมาณ 1-4 เดือน จะรู้สึกได้ว่าผมร่วงน้อยลงและมีผมใหม่งอกขึ้นมา แต่บางรายอาจต้องทำการรักษามากกว่า 2 ครั้ง ระยะห่างระหว่างการรักษาประมาณ 2-4 สัปดาห์

ผลข้างเคียงจากการฉีด Meso Hair มีอะไรบ้าง?

-ยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆ

บทความแพรว